Promoveren in Amsterdam

Promoveren aan de UvA

Elk jaar promoveren circa 500 kandidaten bij de UvA. Twee derde van de promoties valt in de bèta- en medische sector, en een derde in de maatschappij- en gedragswetenschappen, geesteswetenschappen, economie en rechtsgeleerdheid.

In totaal werken zo’n 2.000 promovendi aan hun promotieonderzoek.
Waarom promoveren aan de UvA?

De UvA is een internationaal toonaangevende universiteit waar excellent promotieonderzoek centraal staat.

De 20 onderzoekszwaartepunten van de UvA vormen de bouwstenen van het onderzoeksprofiel. Het wetenschappelijk onderzoek behoort op vele gebieden tot de internationale top en de universiteit is dan ook zeer succesvol in de nationale en internationale competitie om externe onderzoeksgelden.

In de afgelopen decennia ontvingen UvA onderzoekers regelmatig prestigieuze onderscheidingen en subsidies, zowel nationaal als internationaal.

Stimulerende onderzoeksomgeving

De UvA biedt een stimulerende en innovatieve onderzoeksomgeving waar promovendi hun talent optimaal kunnen ontplooien.

Kenmerkend voor de universiteit zijn een kritisch, creatief en internationaal klimaat, en een open sfeer.

De UvA bestaat uit onafhankelijke denkers die houden van het onderzoeken, het lef hebben door te vragen en het openlijk met elkaar oneens durven zijn. De UvA is sterk betrokken bij de stad en samenleving en realiseert de komende jaren 4 open stadscampussen waar wetenschappelijke disciplines samenkomen en de banden met de maatschappij en het bedrijfsleven worden versterkt.

Netwerk binnen Europa

Met ruim 30.000 studenten en 6.000 medewerkers (werkzaam in onderwijs, onderzoek en ondersteunende diensten) is de UvA een van de grotere universiteiten in Europa.

De UvA neemt deel aan diverse internationale consortia met meerdere universiteiten of onderzoeksinstituten.

De UvA is lid van de League of European Research Universities (LERU) en van het wereldwijde netwerk Universitas21.

Gepubliceerd door Universiteit van Amsterdam

 

Promotieplechtigheid VU

De promotieplechtigheid is openbaar en toegankelijk voor personen vanaf 8 jaar. De plechtigheid duurt ongeveer anderhalf uur. Voor informatie met betrekking tot de ceremonie kunt u het promotieprotocol raadplegen. In dit document vindt u naast het protocol, ook een checklist en de formule die u uitspreekt voor en na de verdediging. Een kaart met de formule wordt voorafgaand aan de promotie aan u uitgereikt door de pedel.

Kledingvoorschriften bij een promotie

De kleding die bij de promotie gedragen moet worden, is voor:

  • de promovendus en mannelijke paranimfen: een rokkostuum met zwart vest en witte strik, zwarte schoenen en zwarte sokken
  • de promovenda en vrouwelijke paranimfen: feestelijke kleding (bijvoorbeeld rokkostuum of daarmee overeenstemmende kleding)

Aan de Vrije Universiteit zijn twee paranimfen voorgeschreven.

KIES OOK VOOR FOTO’S VAN JOUW PROMOTIE