Promoveren in Rotterdam

Promoveren in Rotterdam

Op deze website maken wij u graag wegwijs als aanstaand promovendus of promotor.

U vindt hier in het kort wat u allemaal moet weten als u wilt promoveren aan de Erasmus Universiteit. Informatie over:

 

 

De dag van de promotie

Promoties aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vinden plaats op dinsdagmiddag, woensdag, donderdag en vrijdag. Dinsdagmiddag en woensdag – alleen voor Erasmus MC – in de Prof. Andries Queridozaal, Eg-370, donderdag en vrijdag in de Senaatszaal van het complex Woudestein voor alle faculteiten.

Kleding

Het wordt op prijs gesteld als de volgende richtlijnen worden gevolgd:

Promovendus: rokkostuum met wit vest en witte strik, zwarte schoenen en zwarte sokken;
Promovenda: feestelijke kleding overeenstemmend met de aard van de plechtigheid;
Paranimfen heren: zoals de promovendus;
Paranimfen dames: zoals de promovenda.

Zweetkamertje

Ongeveer een half uur voor de promotie worden de promovendus en de paranimfen verwacht in het ‘zweetkamertje’. Op Woudestein is dit kamer A1-18. In het Erasmus MC is het zweetkamertje op de 4e verdieping van het nieuw onderwijscentrum. Van hieruit wordt de promovendus (met paranimfen) door de pedel naar de zaal begeleid.

Paranimfen

Er moeten 2 paranimfen bij de promotieplechtigheid, ter begeleiding van de promovendus, aanwezig zijn. Dit kunnen collega’s, vrienden of familieleden zijn. Dit is een strikt ceremoniële functie.

Fotograaf

Fotograferen tijdens de promotieplechtigheid is toegestaan, behalve tijdens de 45 minuten ondervraging.

Voor een fotoreportage kunt u eventueel contact opnemen met Henk Adriani, 06 41674867

Kinderen

Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar de promotie mee te nemen.

Promotiezitting

Na binnenkomst van de promotiecommissie en promovendus in de promotiezaal, onder begeleiding van de pedel, opent de voorzitter de plechtigheid en nodigt de promovendus uit een inleiding te verzorgen. Daarin krijgt de promovendus de gelegenheid in max.15 min. te vertellen wat onderzocht is, waarom het onderzoek is verricht en welke resultaten het onderzoek heeft opgeleverd. De inleiding, ook wel het lekenpraatje genoemd, is vooral bedoeld om het aanwezige publiek duidelijk te maken waarover het proefschrift handelt. Gebruik van audiovisuele middelen is daarbij toegestaan.

Daarna volgt de ondervraging door de commissie. Dit duurt 45 minuten. De volgorde daarbij is over het algemeen: externe commissieleden, interne commissieleden, promotoren en copromotoren. Bij de verdediging van het proefschrift is het gebruikelijk om bij de beantwoording van de vragen de volgende aanspreektitels te gebruiken:

‘mijnheer/mevrouw de rector’ (bij inleiding van lekenpraatje voor voorzitter)
‘hooggeachte promotor’ (in antwoord op een vraag van de promotor).
‘hooggeleerde opponent’ (in antwoord op een vraag door een hoogleraar).
‘zeer geleerde opponent’ (in antwoord op een vraag door een commissielid, niet zijnde een hoogleraar).
‘highly learned opponent’ (in antwoord op een vraag van een buitenlandse hoogleraar).
‘very learned opponent’ (in antwoord op een vraag van een buitenlandse opponent).

Na de 45 minuten durende ondervraging betreedt de pedel de zaal en roept ‘Hora Est’. Degene die aan het woord is, dient dan te stoppen. De voorzitter schorst de bijeenkomst en de commissie trekt zich terug voor beraad. Na terugkeer van de commissie, wordt de vergadering heropend en neemt de promovendus de bul in ontvangst, gevolgd door een ‘laudatio’, waarna de bijeenkomst wordt afgesloten.

Begeleid door de pedel, verlaat de commissie als eerste de zaal. Vervolgens wordt de zo juist gepromoveerde doctor – eventueel met partner – en paranimfen uit de zaal begeleid naar de receptie/felicitatieruimte. De promotiecommissie feliciteert hen daar als eerste.

(bron:Erasmus Universiteit)

KIES OOK VOOR FOTO’S VAN JOUW PROMOTIE