Promoveren in Utrecht

Over promotietrajecten

Een promotietraject duurt gemiddeld drie tot vier jaar om te voltooien. Tijdens dit traject, doen promovendi een onderzoek dat uitmondt in het schrijven van een proefschrift of een serie artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. De promovendi werken onder begeleiding van een hoogleraar.

De beschikbare promotieplaatsen zijn opgesomd in onze PhD vacatures. Behalve door te solliciteren naar één van de beschikbare promotieplaatsen, kunnen studenten en professionals met een mastertitel ook eigen promotievoorstellen indienen.
PhD Science
Een promovendus voert een experiment uit.
HANDS-ON

Bij de Universiteit Utrecht behelst het promotietraject een hands-on-proces met relatief weinig cursussen. Vanaf dag één voert de promovendus zelf onderzoek uit. Zo kan hij binnen een onderzoeksgroep eigen ideeën ontwikkelen. Gedurende het traject onderhoudt de promovendus nauw contact met de promotoren.
INTELLECTUELE UITDAGING

Een doctorstitel behalen bij de Universiteit Utrecht is een uitdagende onderneming. Het vraagt uiterste toewijding en motivatie. Promovendi leveren grote bijdragen aan het onderzoek dat bij de Universiteit Utrecht plaatsvindt. De projecten van promovendi moeten origineel werk zijn: de promovendi leveren een oorspronkelijke bijdrage aan hun kennisveld en schrijven een proefschrift op basis van hun onderzoek.
(bron:Univeriteit Utrecht)

KIES OOK VOOR FOTO’S VAN JOUW PROMOTIE